Kursy

Kurs Point-of-Care USG organizowane przez CSMI WUM.

Jest to początek cyklu kursów o tej tematyce. Chcemy w każdym kolejnym miesiącu realizować po jednym z przedstawionych wydarzeń.

Kierownikiem naukowym kursów jest dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz. Wśród prowadzących są: dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, lek. Bartosz Sadownik, lek. Mateusz Gutowski i lek. Mateusz Zawadka.

Poniżej informacje o Point-of-Care USG: RUSH/FATE. Kurs zaawansowany. 22.08.2020.

Miejsce kursu
Centrum Symulacji Medycznych WUM, blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Wykładowcy i instruktorzy:
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz, dr n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, lek. Bartosz Sadownik, lek. Mateusz Zawadka

Wejdź na stronę kursu. Zarejestruj się.

Kurs dedykowany jest dla osób wykonujących podstawowe badanie ultrasonograficzne u chorych w stanach nagłych oraz pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o zaawansowane protokoły badań.

Personalized Ultrasound Skills Evaluation – system oparty o identyfikacje indywidualnych potrzeb i celów edukacyjnych oraz strategii ich rozwoju w oparciu o już dostępne struktury organizacji pracy i wyposażenie sprzętowe. Jest założeniem systematycznego zdobywania doświadczenia w warunkach niedoboru czasu na rozszerzone szkolenia oraz stałej weryfikacji umiejętności.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne NIL i zaświadczenie.

Cena kursu: 1200 zł. Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.